TuanTuan tuhan, bukan? Tunggu sebentar, saya sedang keluar. (1980)

Selamat ulang tahun, Sapardi Djoko Damono!

No comments